Artizani, prieteni ai mediului

aprilie 19, 2023

Target financiar: lei

Beneficiari: GI CEVMiștii

Donatori: 0

Suma strânsă: 0 lei

50 lei

Scopul acestui proiect este de a amenaja o grădină și o alee senzoriale sustenabile. Un scop secundar vizează perpetuarea meșteșugurilor locale și anume arta olăritului care se va realiza în cadrul unor ateliere interactive și practice, obiectele realizate de către beneficiarii proiectului fiind utilizate la amenajarea acestor spații recreative. Pe tot parcursul implementării proiectului, dar și după finalizarea acestuia, se urmărește insuflarea unui comportament responsabil față de mediul inconjurător, în rândul elevilor din Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”.

SKU: ecosera-2 Categorii: ,

Descriere

Scopul acestui proiect este de a amenaja o grădină și o alee senzoriale sustenabile. Un scop secundar vizează perpetuarea meșteșugurilor locale și anume arta olăritului care se va realiza în cadrul unor ateliere interactive și practice, obiectele realizate de către beneficiarii proiectului fiind utilizate la amenajarea acestor spații recreative. Pe tot parcursul implementării proiectului, dar și după finalizarea acestuia, se urmărește insuflarea unui comportament responsabil față de mediul inconjurător, în rândul elevilor din Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”.

Profesorii care aparțin grupului de inițiativă au experiență în ceea ce privește scrierea și implementarea proiectelor educaționale cu sau fără finanțare, dintre care amintim: „Reciclăm și înfrumusețăm!”, 2009 -2019, „Mai harnici azi decât ieri, pentru un Pământ mai curat”, 2015 – 2019, Proiectul Internațional „PULCHRA – Știința în medii urbane: construirea de centre comunitare de învățare participativă prin cercetare și activare”. În toate proiectele derulate între anii 2009 – 2023 au fost atinse obiectivele și rezultatele au avut un mare impact asupra grupului țintă și nu numai. Echipa include profesori din arii curriculare diferite, ceea ce le permite să abordeze interdisciplinar activitățile propuse în proiect.

1. Creare unei grădini senzoriale ca spațiu non-formal de învășare dar și pentru activități recreative;
2. Crearea unui sistem de irigație pentru grădina senzorială;
3. Crearea unui sistem de monitorizare a factorilor de mediu (temperatura și umiditatate aerului și a solului) din grădina senzorială;
4. 5 ateliere de olărit – confecționare ghivece din lut pentru flori și plante aromatice;
5. Activități periodice de plantare și grădinărit;
6. Ateliere de creație de obiecte decorative, ateliere de documentare istorică, de documentare tehnologică;
7. Analize fizico- chimice a apei, a pământului, etc.;
8. Conceperea unor lămpi solare care să asigure iluminarea spațiului de recreere;
9. Scrierea de articole pentru Revista Științeștilor
10. Ateliere de economie circulară organizate în cadrul firmelor de exercițiu

300 de elevi din clasele IX – XII ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galați

 • Lixandru Elena Cristina – Profesor și responsabil comunicare;
 • Atodiresei Sorin – Profesor și responsabil comunicare;
 • Hogea Geanina Laura – Profesor și coordonator atelier de creație literară;
 • Dănăilă Laura Marilena – Profesor și coordonator atelier de creație literară;
 • Patriche Corina Minerva – Profesor și coordonator atelier de creare de obiecte decorative;
 • Iordache Doina – Profesor și coordonator atelier de creare de obiecte decorative;
 • Popa Jeni Marilena – Profesor și coordonator atelier de documentare istorică;
 • Hărăbor Iulia – Profesor și coordonator minilaborator de analize fizico – chimice;
 • Dinică Daniela – Profesor și coordonator minilaborator de analize fizico – chimice;
 • Vlasie Ramona – Profesor și coordonator atelier de documentare tehnologică;
 • Irimia Oana Doina – Profesor și coordonator club voluntari;
 • Oprea Vlad – Elev și mentor sistem de irigații;
 • Damaschin Victor – Elev și mentor sistem de irigații;
 • Pleșea Mihaela – Elev și meșter olar.

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați
Complexului muzeal de ştiinţele naturii ,,Răsvan Angheluţă” Facultatea de Inginerie, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați Asociația Pro Natura Galați